Kemik Mineral Dansitometri

Kemik Mineral Dansitometri


Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskopik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırık riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır.

Kadınlarda 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır. Bu durum menapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı içinde, kemik kütlesinin ortalama % 15'i, erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20-30'u kaybolmaktadır.

Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte, hem de tedaviye cevap takip edilebilmektedir.

Osteoporoz tanısı konulan ve tedavi verilen hastalarda kemik yoğunluğu ölçümü tekrarlama süresi osteoporozun derecesine ve verilen tedaviye göre değişmekle birlikte, menapozdaki yüksek riskli hastalarda yılda bir omurga ve kalça kemik yoğunluğu ölçümü önerilmektedir.

Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezi'nden Bir Yenilik Daha...

Kemik Mineral Dansitometri

Lomber, Kalça, Lomber Lateral, Ön kol ve Tüm vücut çekimleri yapılmaktadır.

Ultramar Tıbbi Görüntüleme Merkezinde kemik mineral ölçümleri Hologic marka Explorer cihazı kullanılarak yapılmaktadır.