Multidedektör Tomografi (BT)

Multidedektör Tomografi (BT)


Bilgisayarlı Tomografi (BT) Nedir ?

Bilgisayarlı Tomografi X- ışını kullanılarak vücudun kesitsel olarak görüntülenmesini sağlar. X-ışını tüpünden çıkan ışın incelenen vücut bölgesinden geçerkenki soğurulması detektörler tarafından algılanarak bilgisayarlar yardımıyla görüntüye dönüştürülür.

 

Multidetektör ("Multislice") Bilgisayarlı Tomografi Nedir?

En son jenerasyon BT cihazlarıdır. Bu cihazlarda detektör sayısı arttığından çekim süresi oldukça kısalmıştır. Diğer BT'lerin 15-30 dakikada yaptığı işlemi 9-16 saniye içerisinde ve daha iyi görüntü kalitesinde yapılabilmektedir.

BT Tetkiki Öncesi Bilinmesi Gerekenler:

BT çekimleri esnasında hasta kabul edilebilir düzeylerde X-ışınına (radyasyona) maruz kalmakta olup, aşağıda belirtilen bazı durumlarda insan sağlığı için sakıncalı olabilmektedir.

Gebe ya da gebe olma ihtimali bulunan hastalar (acil durumlar hariç) bebek ve anne sağlığı açısından çekime alınmamaktadır.

Tetkik sırasında damardan kontrast madde enjeksiyonu gerekebilir. Bu nedenle alerji öyküsü, tiroid hastalığı olan veya böbrek yetmezliği olan hastaların çekim öncesi merkezimizde doldurulan formda bu durumlarını bildirmelidirler.

Bebek ve çocuk hastalarda da zorunlu kalınmadıkça BT tetkiki öncelikle tercih edilmemelidir.


Direkt Radyografi (röntgen) tetkiklerinde de X-ışını kullanıldığından yukarıda BT için bahsedilen sakıncalar röntgen incelemeleri içinde geçerlidir.

BT Tetkikleri Öncesinde Ön Hazırlık Nasıl Olmalıdır?

Hastaya ön hazırlık tüm BT tetkikleri için gerekli değildir. Ancak tüm abdomen ve üst abdomen tetkiklerinde ön hazırlık gerekmektedir.
Tüm abdomen (tüm karın) incelemeleri: İdeal koşullarda hastanın bir gece önceden müshil kullanması ve tetkik öncesi katı gıdalar yememesi tavsiye edilir. Çekime alınmadan 2 saat önce 15 er dakika aralıklarla içine kontrast madde katılmış su içirilir. Bu hazırlıklar tetkik kalitesini artırır ve kesin tanıya yardımcı olur.

Üst abdomen incelemeleri: Hastadan en az 4 saat açlık istenir ve çekim öncesi ilaçlı su içirilir.

Damardan kontrast madde verilmesi muhtemel olan çekimlerde hastanın kusma ihtimaline karşın en az 4 saat açlık tavsiye edilir.